BLOG

Kroj vs dizajn

Mnoho pomenovaní – folklór, kroj, ľudová kultúra – ľudia užívajú vo svojej reči, aj keď nepoznajú ich pravý význam, a teda dochádza k istému zovšeobecňovaniu pojmov. Folklór je označenie pre ľudové piesne, hudbu, tance, slovesnosť, hry a dramatické útvary, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu. Tieto prejavy my dnes už poznáme len v ich prenesenej forme folklorizmu, odborníci hovoria aj o druhej existencii folklóru. Napríklad piesne alebo tance sa dostali na javiská a pretvárali sa, či kroje sa štylizovali podľa úprav choreografií a pod. Isté je, že nemožno v dnešnej dobe hovoriť o existencii tradičnej ľudovej kultúry. Je dôležité aby sme došli k poznaniu, že tradičný ľudový odev je súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. V mnohých oblastiach sa prestal aktívne nosiť po druhej svetovej, čo bolo spôsobené nástupom novej štátnej ideológie. Dnes sa tieto poklady dostávajú do súkromných rúk zberateľov a múzeí, ktorí ich rekonštruujú a s láskou opatrujú. Dodnes sa rôzne súčiastky kroja vyrábajú. Je avšak veľmi dôležité uchopiť výrobu správnym smerom. Je potrebné poznať strih, techniku vyšívania, materiály, význam farieb a podobne. Preto pri tvorbe nových súčastí je dôležité neustále sa vzdelávať. Vedomosti sú dôležité aj v tvorbe FakeFolku – nemožno z niečoho čerpať, keď nepoznáte vlastne s čím máte dočinenia.

Moderný folk vychádza vo svojej tvorbe z folklóru, či z iných javov ľudovej kultúry, pričom dochádza ku štylizácii, prekomponovaniu a pretvoreniu. Nie sme pravý folklór, ba naopak sme nepravý. Určite preto nie je namieste považovať sukňu z dielne FakeFolk za niečo tradičné, folklórne, rýdzo slovenské. Preto aj názov značky, ktorý je veľmi rozvádzaný a pre niektorých sporný, poukazuje práve na tieto súvislosti.

V tomto smere je dôležité vedieť rozlišovať. Mnohokrát sa stáva, že nevidíme rozdiely medzi tradičným ľudovým odevom, súčasnou jeho nevydarenou replikou a dizajnom, ktorý čerpá svoje inšpirácie práve v odeve ľudových vrstiev.

My zastupujeme nový nastupujúci trend folklórneho priemyslu. Dochádza k moderným prúdom vo folklorizme. Napríklad súčasti tradičného ľudového odevu sa nosia dennodenne, vyrábajú sa kvetinové čelenky – venčeky a pod. Dnes môžeme hovoriť s určitosťou o comebacku “folklóru“, za ktorým stoja súčasné udalosti vo svete, budovanie corporátnych firiem, multikultúrna spoločnosť, globalizácia a pod. Návrat ku niečomu pôvodnému, slovenskému, tradičnému je pre mnohých z nás seba identifikácia, začlenenie sa v spoločnosti, či prejav patriotizmu. Tak isto veľký vplyv na túto vlnu záujmu majú svetové značky, ktoré sa tiež inšpirujú krojmi vo svojich kolekciách.

Dôležité avšak je vedieť rozlišovať javy, či veci  a pritom ich správne pomenovávať. Preto sme vytvorili sled týchto fotografií, ktoré ukazujú krásu dvoch na prvý krát odlišných svetov – niečoho dávno minulého a súčasného. Snáď lepšie uchopíte význam našej značky a uznáte, že nemožno naše veci nazývať folklórnymi.