BLOG

Tradičné vs. Moderné

Naša značka je výsledkom existencie dvoch na prvý pohľad odlišných svetov. Na jednom konci stojí moderná produkcia, súčasný dizajn, či trendy v móde. Na druhom brehu zas návrat ku svojím koreňom, tradícii, životu našich predkov a pod. Nosenie kroja ako každodenného odevu si už málo kto z nás vie predstaviť, napriek tomu je to časť našej kultúrnej identity v globalizovanom súčasnom svete. Už dávno nepatria ornamenty len na vyšívané dečky našich starých mám. Prichádza doba kedy si už nepotrebujeme kupovať oblečenie plné aztéckych vzorov, ale naopak dostávame priestor kupovať výrobky odrážajúce súčasný slovenský dizajn. Toto miesto na trhu módy zastáva práve naša značka, ktorá sa snaží uchopiť tradičný ornament v súčasnom ponímaní.

tradicne-moderne-blog